Aandoeningen van de cornea

De cornea (hoornvlies) is het buitenste doorzichtige laagje aan de voorkant van het oog. Het is een belangrijke barrière naar de buitenwereld. Een gezond hoornvlies is doorzichtig en bevat geen bloedvaten.

Functiestoornissen van het hoornvlies

Afzetting van materiaal (Dystrofie)

Tussen de vezels in het stroma wordt afwijkend materiaal afgezet, waardoor de regelmatige rangschikking van de vezels verandert en licht extra brekingen ondergaat bij inval in het oog.

Brekingsafwijking

Een voorbeeld van een brekingsafwijking is Keratoconus. Het hoornvlies wordt plaatselijk minder dik en de bolvorm van het hoornvlies wordt meer kegelvormig. Het licht valt hierdoor niet meer goed op het netvlies. Ook een gevorderd stadium van een pterygium (als het bindvlies over de cornea groeit) kan voor veranderingen van de breking zorgen.

Verminderde functie endotheel (Hoornvliesdystrofie van Fuchs)

Het hoornvlies wordt langzaam dikker door ophoping van vocht in het stroma. De regelmatige rangschikking van de vezels van het stroma verandert. Ook littekens van de cornea zijn soms storend afhankelijk van de plek waar ze zitten.

Het gevolg van al deze aandoeningen is een troebele cornea met als gevolg wazig zien.

Niet alles is even goed te behandelen, afhankelijk van het stadium waarin het zich bevindt. Uw oogarts zal u informeren over uw mogelijkheden.

Gerelateerde specialismen

Contact

Oogheelkunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2400