Acute verwardheid (Delirium)

Een acute verwardheid is een bewustzijnsstoornis. Mensen die dit overkomt, zijn minder helder dan normaal: de aandacht is wisselend vast te houden. De persoon in kwestie weet waarschijnlijk niet waar hij is, lijkt de grip op zichzelf en de omgeving kwijt te zijn. Het lijkt of alles langs hem heen gaat. Daardoor kan hij achterdochtig of onrustig worden of zelfs agressief gedrag vertonen. Het kan ook zijn dat iemand zich juist stilletjes terugtrekt en onbereikbaar lijkt.

Verstoorde werkelijkheidszin

De werkelijkheidszin is bij iemand met een delirium vaak verstoord. Iemand kan dingen zien of horen die er niet zijn, zoals bijvoorbeeld beestjes of stemmen en geluiden. Deze beestjes, stemmen en geluiden zijn er voor de persoon met het delirium echt.

Vaak laat ook het kortetermijngeheugen het afweten bij acute verwardheid.