Afasie (Taalstoornis)

Taal bestaat uit: praten, schrijven en het begrijpen van gesproken en geschreven taal. A (= niet) fasie (= spreken) is een taalstoornis, waardoor iemand niet meer goed kan zeggen wat hij wil. Als gevolg van hersenletsel functioneren een of meerdere aspecten van de taal niet meer, of minder goed.

Afasie kan ontstaan na een CVA (beroerte), ongeval, hersentumor, of als gevolg van een progressieve neurologische aandoening. Bijna altijd is er na het ontstaan van de afasie enig spontaan herstel. Met gerichte taaltherapie, motivatie en inzet is vaak verbetering te bereiken.

De taaltherapie wordt gegeven door een logopedist. Het weer kunnen communiceren, op welke manier dan ook, staat voorop.

Contact

Logopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2602 (via KNO)

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7412 en 210 6736

image_3006Meer informatie