Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel geprikkeld raken.

Veel mensen met astma zijn allergisch. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk. De een krijgt bijvoorbeeld problemen door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen. Vaak ontstaan klachten door niet-allergische prikkels zoals sigarettenrook, parfum en mist.

Ontsteking

Astma is een ontsteking van de lagere luchtwegen, de longen:

  • De slijmvliezen aan de binnenkant van de luchtwegen zwellen op;
  • De spiertjes om de luchtwegen trekken samen en raken verkrampt;
  • De slijmvliezen produceren meer slijm en vocht dan normaal;
  • De doorgang voor de lucht wordt kleiner, dit maakt de ademhaling moeilijker;
  • De longen raken overvol met lucht. De lucht wordt niet genoeg ververst, wat leidt tot benauwdheid.

Het opvallende aan astma is dat de benauwdheid en andere klachten optreden in aanvallen en in periodes. Een aanval komt vaak 's nachts of 's morgens vroeg. Meestal hebben mensen met astma tijdens korte of langere periodes geen of weinig klachten. Toch blijven de luchtwegen dan ook iets ontstoken. Vandaar dat astma een chronische aandoening is.

Astma en zwanger

Astma tijdens de zwangerschap verdient speciale aandacht. Hiervoor kunt u verwezen worden naar onze " zwangeren-astma poli".

Diagnose

Om astma te kunnen vaststellen, laat de longarts nader onderzoek doen naar de functie van de longen (spirometrie). Ook kan de longarts laten onderzoeken of iemand overgevoelig is voor prikkels, zoals mist en roken (provocatietest). Het effect van inspanning op de ademhaling kan ook onderdeel van het onderzoek uitmaken (inspanningstest).

Verder kan de specialist röntgenfoto's maken. Deze geven extra informatie over de toestand van de longen en het hart en over eventuele andere problemen in de borstholte.

Verder kan de specialist bloed laten prikken. Deze geven extra informatie over het type astma en eventuele andere problemen in de borstholte.

Behandeling

Astma is (nog) niet te genezen, maar er zijn wel goede behandelingen. De behandeling van astma houdt in prikkels te vermijden, niet roken, voldoende bewegen en medicijnen gebruiken.

De meeste mensen met astma krijgen medicijnen die ze moeten inademen (inhaleren) met een puffer. Dit heeft als voordeel dat het medicijn direct terechtkomt waar de klachten ontstaan, namelijk in de longen. De verschillende medicijnen kunnen zijn:

Verder kan fysiotherapie of cesar therapie helpen om de ademhaling te verbeteren.

Als bovenstaande behandelingen niet helpen, zijn er afhankelijk van het type astma, nog andere mogelijkheden, zoals behandeling met monokonale antilichamen.

Vragenlijst astma (ACQ)

Vooraf aan uw eerste bezoek aan de polikliniek kan uw worden gevraagd een paar vragen te beantwoorden over uw astma. Dit kan ook het geval zijn bij het starten van een nieuwe behandeling. Klik hier voor het invullen van de vragenlijst (ACQ).

Ernstig Astma

Anne Leendertse heeft ernstig astma. In deze video van EFA Patients vertelt ze welke invloed de ziekte heeft op haar gezinsleven en haar werk.

Contact

Kenniscentrum ernstig astma 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076 (secretariaat)

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6293

image_3006Meer informatie