Bloedvergiftiging (Sepsis)

Bloedvergiftiging of Sepsis is een ernstig, soms dodelijk verlopend ziektebeeld. Het wordt veroorzaakt door een infectie, waarbij bacteriën of hun producten (toxinen) in de bloedbaan terecht zijn gekomen. Dit kan door een ontstoken wond of infectie van een orgaansysteem (longontsteking, blaasontsteking of huidinfectie).
Sepsis is een ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op de infectie.

Gevolgen

Belangrijke gevolgen van die ontstekingsreactie zijn onder andere: bloeddrukdaling, koorts en snelle hartslag. Gevolg is een vermindering van de doorbloeding van de organen waardoor de toevoer en opname van zuurstof in het gedrang komt. De organen kunnen daardoor beschadigen. Als het meerdere organen betreft spreekt men van multipel orgaan falen (MOF). Soms is de beschadiging van tijdelijke aard, vooral als er tijdig wordt ingegrepen en de toevoer van zuurstof snel wordt hersteld.

Voorkomen

Sepsis komt voor op alle leeftijden: van hele jonge kinderen tot heel oude mensen. Patiënten met een verminderde afweer zijn extra kwetsbaar.

Behandeling

De patiënt moet zo snel mogelijk worden behandeld. De behandeling gebeurt in veel gevallen op de Intensive Care en bestaat altijd uit meerdere onderdelen:

  • Toediening van antibiotica, om de bacteriën te doden
  • Toediening van grote hoeveelheden vocht om de doorbloeding van de organen op peil te houden
  • Toediening van sterk werkende medicijnen die de bloedcirculatie verbeteren.

Soms is een operatie nodig om de ontstekingshaard uit het lichaam te verwijderen. Vaak moet een patiënt ook kunstmatig worden beademd omdat de longen zijn aangedaan en/of de ademhalingskracht van patiënt onvoldoende is.

Recent is een wereldwijde campagne gestart (The Surviving Sepsis Campaign) om de kans van sepsispatiënten op een goed herstel zo groot mogelijk te maken.