Dementie

Dementie wordt gekenmerkt  door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren, waarbij geheugenstoornissen meestal op de voorgrond staan.
Alléén geheugenstoornissen maken iemand nog niet dement. Er kunnen ook problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse vaardigheden, met het gebruik van taal of het besef van tijd. Ook het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen.
We spreken pas van dementie, als er meerdere van deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren.

Vormen van dementie

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson.
Sommige vormen zijn zeer zeldzaam bijvoorbeeld de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Er zijn meer dan zestig verschillende oorzaken van dementie bekend. Het beloop kan zeer verschillen.

Contact

Neurologie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7192

image_3006Meer informatie