Duizeligheid

Duizeligheid is het gevoel dat ontstaat als de relatie met de ruimte om je heen verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Bij duizeligheid is deze informatievoorziening verstoord of afwezig.