Interstitiële longziekten

Interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen. Eigenlijk is de naam niet helemaal juist: het interstitium betekent tussenruimte: het is de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Deze ruimte dient als een soort ophangsysteem voor de long.

Maar Interstitiële longziekten beperken zich niet alleen tot deze ruimte. Ook de bloedvaten en longblaasjes zelf kunnen, net als de longvliezen en de luchtwegen, zijn aangedaan. Vaak wordt daarom ook de term diffuse (niet scherp begrensde) longziekten gebruikt. Over het algemeen zijn het zeldzame aandoeningen, waarvan de bekendste 'Longfibrose' is.

De oorzaak kan soms duidelijk zijn: bijvoorbeeld het beroepsmatig inhaleren van prikkelende stoffen. Vaak is de oorzaak echter onbekend.

Kortademigheid

Het belangrijkste verschijnsel is kortademigheid. Omdat dit een zeer algemeen symptoom is, wordt de diagnose vaak pas laat gesteld. Om de diagnose te kunnen stellen, zijn meerdere onderzoeken nodig zoals een longfoto (X-thorax), CT-scan van de longen, longfunctieonderzoek, bronchoscopie en bloedonderzoek.

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende ziekte en kan bestaan uit medicamenteuze therapie en zuurstof.

 

Contact

Longziekten 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076