Langdurig gebroken vliezen à terme

Langdurig gebroken vliezen betekent dat de vliezen meer dan 24 uur zijn gebroken zonder dat de bevalling is begonnen. A terme betekent dat de vliezen zijn gebroken in de periode tussen 37 en 42 weken zwangerschap.

Bij langdurig gebroken vliezen komt de kraamvrouw (als dat nog niet zo was) onder controle van een gynaecoloog en is bevallen in het ziekenhuis noodzakelijk.

Verhoogd risico

Als de vliezen zijn gebroken, ontstaat een open verbinding van het ongeboren kind met de buitenwereld. Hierdoor is er een licht verhoogd risico op een infectie bij moeder en/of kind.

Als het kind in goede conditie is (er zijn geen tekenen van een infectie en het vruchtwater loopt helder af) is het veilig om vanaf het moment van het breken van de vliezen 72 uur te wachten met het eventueel inleiden van de bevalling. Van de vrouwen met langdurig gebroken vliezen bevalt 90 tot 95 procent spontaan binnen deze 72 uur. Uit onderzoek blijkt dat de kans op spontane weeën na deze 72 uur nihil is. Dan wordt de bevalling kunstmatig ingeleid.

Kijk voor meer informatie over zwangerschap en bevallen ook op de pagina van het HagaJuliana Geboortecentrum

Logo geboortecentrum

 

Contact

Gynaecologie & Verloskunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie