Longkanker

Bij longkanker ontstaat een kwaadaardig gezwel in het longweefsel of in de luchtwegen. Het kan ook zijn dat een tumor zich heeft verspreid via het bloed en lymfeklieren vanuit een ander orgaan. Dit zijn dan uitzaaiingen of metastasen. Er wordt dan niet van longkanker gesproken, want het type kanker wordt vernoemd naar het orgaan van de oorsprong.

Longkanker wordt onderverdeeld in drie vormen. De meest voorkomende is de niet-kleincellige vorm. Er is ook een kleincellige vorm, waarbij sprake is van een snellere groei en waarbij uitzaaiingen zich in een vroeger stadium ontwikkelen dan bij de niet-kleincellige vorm. Ten slotte valt hieronder ook het mesothelioom, ook wel longvlieskanker genoemd. Dit is een tumor die uitgaat van het longvlies (dus niet van de long zelf) en meestal veroorzaakt is door blootstelling aan asbest.

Symptomen

De symptomen van longkanker zijn afhankelijk van ligging en uitgebreidheid van de tumor. De eerste verschijnselen kunnen een hardnekkige prikkelhoest zijn, het opgeven van bloed, kortademigheid, longontsteking en pijn in de borst. Vaak treedt een verslechtering op van de algehele conditie, een gebrek aan eetlust, gewichtsverlies en onverklaarbare moeheid.