Nierbekkenontsteking

Als een urineweginfectie omhoog gaat naar de hogere urinewegen, nierbekken en urineleiders kan een nierbekkenontsteking ontstaan. Meestal is een niet opgemerkte of onvoldoende behandelde blaasontsteking de oorzaak. Een nierbekkenontsteking is veel ernstiger dan een blaasontsteking.

Opstijgende infecties komen vaker voor als er sprake is van verstoppingen in de urinewegen. Aangeboren afwijkingen in de urinewegen of van een ziekte, zoals een gezwel kunnen hiervan de oorzaak zijn. Als nierbekkenontsteking vaker terugkomt, is nierschade mogelijk.

Verschijnselen

• pijn in een of beide zijden van de rug (binnen enkele uren tot binnen een dag)
• (vaak) uitstraling van de pijn naar de geslachtsorganen
• (hoge) koorts
• overgeven (vaak)

Bij een nierbekkenontsteking is altijd een behandeling met antibiotica nodig. Als de infectie (mede) ontstaat door verstoppingen, dan moeten die behandeld worden, vaak met een operatie. Soms komt deze te laat en is blijvende nierschade ontstaan door de verstopping en bijkomende infecties. Helaas is dan een verdere achteruitgang van de nierfunctie niet te stoppen.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie