Nierinsufficiëntie

Als gevolg van een nierziekte werkt nog maar een gedeelte van de nieren. Dit deel moet extra hard werken om ook het werk van het zieke nierweefsel op te vangen. Als 80 procent van de nieren niet goed meer werkt, betekent dit voor de gezonde 20 procent het einde, want dit deel werkt dan zo verschrikkelijk hard dat het zichzelf uiteindelijk ten gronde werkt. En dit heet nierfalen (= nierinsufficiëntie)

Bij nierfalen is de hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam te groot. Door het nierfalen komen de extra taken van de nier op het gebied van bloeddruk, bloedaanmaak en kalkhuishouding in de knel. De patiënt krijgt vaak last van vermoeidheid, slechte eetlust en slecht slapen.
Bij een nierziekte is in sommige gevallen een verkleuring aan de urine te zien, maar vaak ook niet. Soms bevat de urine veel eiwit en schuimt het.

Een veel voorkomend verschijnsel bij nierziekte is een hoge bloeddruk. Ook komt het soms voor dat er onvoldoende water en zout uitgescheiden wordt zodat een patiënt dikke enkels of oogleden krijgt (oedeem).

Een aantal ziekten heeft elders in het lichaam hun oorzaak, maar kan wel leiden tot een nieraandoening. Denk hierbij aan suikerziekte (diabetes).

Als het bekend is dat nierfalen de oorzaak is van de klachten wordt de patiënt voorbereid op dialyse.

Nierziekten die nierfalen (nierinsufficiëntie) kunnen veroorzaken, zijn:

  • Cystenieren
  • Nierstenen
  • Urineweginfectie
  • Niertumoren
  • Nefrotisch syndroom
  • Chronische nierziekten

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie