Ondervoeding

Bij ziekte neemt het risico op het ontstaan van ondervoeding toe. Het lichaam heeft dan in de regel een grotere behoefte aan voedingsstoffen, terwijl de zieke vaak minder eetlust heeft.

We spreken van ondervoeding als iemand in korte of langere tijd onbedoeld is afgevallen. In het HagaZiekenhuis wordt veel aandacht besteed aan het terugdringen van ondervoeding. Want ondervoeding bij ziekte leidt niet alleen tot een langzamer herstel, maar ook tot meer complicaties. Hierdoor kan de opname langer duren en kunnen er bijvoorbeeld ook meer medicijnen nodig zijn.

Het is belangrijk zo snel mogelijk het risico op ondervoeding in kaart te brengen. Daarom worden zo snel mogelijk na opname vragen gesteld over het verloop van gewicht en eetlust. Daarnaast wordt tijdens de opname het gewicht ten minste eenmaal per week gecontroleerd.
Wanneer blijkt dat er risico op ondervoeding bestaat, wordt een verrijkte voeding aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met smaak en eetlust.

Gerelateerde specialismen

Gerelateerde links

Contact

Diëtetiek 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2288

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2288

image_3006Meer informatie