Osteoporose (Botontkalking)

Osteoporose is een botziekte die ook wel botontkalking wordt genoemd. Bij deze aandoening wordt het bot geleidelijk brozer, waardoor het gemakkelijk kan breken. Dit in tegenstelling tot normaal en gezond bot dat flexibel en sterk genoeg is om tegen een stootje te kunnen.

De structuur van botten is te vergelijken met een honingraat. Bij osteoporose worden de gaten in de honingraatstructuur geleidelijk groter waardoor de structuur van het bot verzwakt. Een kleine val of stoot kan dan een botbreuk tot gevolg hebben. Bij bijvoorbeeld het optillen van een tas met boodschappen of op een ongelukkige manier de stoep afstappen, kan men zomaar een heup, pols of rugwervel breken.

Risicofactoren

Het is vaak moeilijk aan te geven wie wel osteoporose krijgt en wie niet. Osteoporose komt het meest voor bij vrouwen na de overgang. Een op de vier vrouwen boven de 55 jaar krijgt osteoporose. Het komt ook bij mannen voor. Mannen bouwen echter als ze jong zijn, een hogere bothoeveelheid op dan vrouwen. Hierdoor lopen ze minder snel een verhoogd risico op botbreuken. Osteoporose komt bij een op de twaalf mannen voor.

Risicofactoren voor osteoporose zijn onder te verdelen in: persoonlijke factoren, factoren die te maken hebben met de levensstijl en factoren die in verband kunnen worden gebracht met ziekten en/of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Contact

Osteoporose polikliniek 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4041

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6599

image_3006Meer informatie