Schildklieraandoeningen

De schildklier is een klein orgaan (circa 10 tot 20 gram) die zich in de hals voor de luchtpijp bevindt. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor de regulatie van de stofwisseling. Voor de productie van die hormonen is de schildklier voornamelijk afhankelijk van een voldoende aanbod van jodium in het lichaam.

Onderzoek naar en behandeling van een abnormaal functionerende schildklier wordt meestal in eerste instantie uitgevoerd door de huisarts of internist.

Een operatie aan de schildklier kan om verschillende redenen nodig zijn:
•    een te hard werkende schildklier
•    een knobbel in de schildklier; deze kan soms kwaadaardig zijn.

De schildklier kan vele knobbels bevatten en zo groot zijn geworden dat er last is met ademhalen en slikken. De knobbels vormen mogelijk ook een cosmetisch bezwaar.

Contact

Heelkunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2735

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6772

image_3006Meer informatie