Stemproblemen

Bij stemproblemen doet de logopedist eerst onderzoek, stelt vervolgens de logopedische diagnose en maakt uiteindelijk een behandelplan. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de lichaamshouding als voorwaarde voor het goede stemgeven. Er wordt gewerkt aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven.

De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Daarnaast geeft de logopedist stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd. Daarbij besteedt de logopedist ook aandacht aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai.

Niet altijd is het verkrijgen van een heldere stem het uiteindelijke doel van de logopedische behandeling. Dit is niet altijd haalbaar, met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen bij het stemapparaat zijn. Dan staat het op een 'economische' manier leren spreken voorop, waarbij klachten als vermoeidheid na het spreken en een geïrriteerde keel verminderen of verdwijnen.

Logopedische therapie kan gecombineerd worden met een stemchirurgische behandeling; hierbij wordt bij voorkeur zowel vóór als na de operatie logopedisch behandeld.

Contact

Logopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2602 (via KNO)

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7412 en 210 6736

image_3006Meer informatie