Tandeloosheid (geheel of gedeeltelijk)

Geheel of gedeeltelijk tandeloze patiënten bij wie het vervaardigen of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit (vaak wegens het geslonken kaakbot of door het ontbreken van delen van het kaakbot) komen bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde terecht voor specialistische behandeling.

Contact

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) 
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6709

image_3006Meer informatie