Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Een periode van 37 tot 42 weken wordt beschouwd als een normale duur van de zwangerschap. Vroegtijdige weeën treden op vóór de 37e week en kunnen leiden tot een te vroege bevalling, oftewel voordat de zwangerschapsduur 37 weken is. Dit heet in medische termen een preterme bevalling, waarbij de baby nog onrijp is en extra medische verzorging nodig heeft. Zo'n te vroeg geboren kind heet een premature baby.

Met de behandeling van vroegtijdige weeën kan het tijdstip van de bevalling worden uitgesteld om ervoor te zorgen dat de geboorte van het kind in een optimale situatie plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie over zwangerschap en bevallen ook op de pagina van het HagaJuliana Geboortecentrum

Logo geboortecentrum

 

Contact

Gynaecologie & Verloskunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie