Zwellingen in scrotum

De teelballen (testes) worden omgeven door een vlies gevuld met vocht, waarin ze wat kunnen bewegen. Bij een hydrocèle (zak met water) of waterzakbreuk is er sprake van een toename van de hoeveelheid vocht in de balzak. Een hydrocèle kenmerkt zich als een pijnloze, goedaardige, zwelling in het scrotum.

Welke andere zwellingen komen voor?

Naast een hydrocèle kan er een epididymiscyste of spermatocèle in het scrotum zitten. Een epididymiscyste ontstaat vanuit de bijbal. Het zaad dat in de zaadbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal getransporteerd alwaar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaad via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine buisjes, waarin ook vocht wordt geproduceerd. Soms ontstaat er een verwijding van zo'n buisje. Vaak blijft zo'n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een cyste. In een enkel geval bestaat de inhoud uit (afgestorven) zaadcellen. Men spreekt dan van een spermatocèle.

Hoe ontstaat een zwelling in het scrotum?

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal toe. Slechts zelden is een hydrocèle het gevolg van een gezwel van de teelbal.
Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocèle nader onderzocht wordt. Meestal is lichamelijk onderzoek  voldoende. Soms is een echografisch onderzoek van de balzak noodzakelijk.

Wat is de behandeling?

Een hydrocèle, epididymiscyste of spermatocèle gaat meestal niet vanzelf weer weg. Meestal veroorzaken ze geen klachten. Soms zit zo'n zwelling in de weg. Dan kan de zwelling worden verwijderd.

Contact

Urologie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6482

image_3006Meer informatie