Bestralen van de borst en thoraxwand

Bij het bestralen van de linkerborst of thoraxwand maken we in het HagaZiekenhuis gebruik van een speciale techniek: de Voluntary Breath Hold (vrijwillige adem inhouding) of VBH-techniek. Met deze techniek controleren we met behulp van een laserlijn de mate van inademing. Als u niet voldoende inademt of de adem niet langer vast kan houden, dan stopt de bestraling. Door deze techniek zijn wij in staat de gehele borst te bestralen en het hart en de longen zoveel mogelijk te sparen.

Deze VBH-techniek is een patiëntvriendelijker alternatief voor de zogenaamde ABC-methode (Active Breathing Control, actieve controle ademhaling).

Contact

Radiotherapie afdeling 
HagaZiekenhuis Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2659

image_3006Meer informatie
LangeLand Ziekenhuis