Brunelli plastiek

De pols is een complex gewricht en bestaat uit meerdere botten. De pols wordt gevormd door de radius (spaakbeen) en de ulna (ellepijp) in de onderarm en acht polsbotjes (handwortelbotjes). De polsbotjes zijn onderling verbonden met banden (ligamenten) (afbeelding1). Als de pols beweegt zullen deze botjes, omdat ze met ligamenten met elkaar verbonden zijn, gelijkmatig en als ketens bewegen.

Het ligament tussen het scaphoideum en lunatum (het SL ligament), is een van de belangrijkste ligamenten ter behoud van een normaal bewegingspatroon van de polsbotjes en ter behoud van een normale stabiliteit van de pols. Bij een scheur van het SL ligament leidt dit tot instabiliteit van de pols met pijnklachten en een verminderde functie. Tevens kan hierdoor versnelde slijtage van de pols optreden (zie SL laesie).

Brunelli _1__RD_2

Afbeelding 1: de botten die de pols vormen en de banden (ligamenten) tussen de polsbotjes.

Korte omschrijving

De Brunelli plastiek is een reconstructie van de band tussen scaphoideum en lunatum (SL ligament) waarbij gebruik wordt gemaakt van een deel (een strip) van een pees uit de onderarm (afbeelding 2). Hierbij wordt de abnormale stand en beweeglijkheid van de polsbotjes ten opzichte van elkaar gecorrigeerd.

Brunelli 2

Afbeelding 2: schematische voorstelling van Brunelli plastiek met pees door boorkanaal scaphoideum en vastmaken pees op lunatum. A is zijaanzicht van de pols, B en C zijn vooraanzicht pols. Met symbool * is de vergrote afstand tussen scaphoideum en lunatum aangegeven.

Reden van operatie

Een scheur van het SL ligament waarbij het ligament zelf niet meer te hechten is (zie SL laesie). De operatie wordt verricht ter vermindering van de pijnklachten en het vervelende pijnlijke gevoel van het verspringen van de polsbotjes ten opzichte van elkaar. De operatie is ter verbetering van de stabiliteit van de pols, zodat weer met kracht voorwerpen kunnen worden vastgepakt. Een andere reden voor de operatie is het voorkomen van vroegtijdige slijtage (artrose) van de pols ten gevolge de abnormale beweeglijkheid van de polsbotjes bij een SL laesie.

Indien de SL laesie lang bestaat en slijtage (artrose) van de pols reeds is opgetreden, is de operatie niet zinvol meer. Een ander soort operatie moet dan worden overwogen (zie SL laesie).

Operatie

Vooraf aan de operatie wordt u opgenomen op de afdeling. Mogelijk blijft u na de operatie een nacht in het ziekenhuis. De operatie gebeurt op een operatiekamer en vindt plaats onder plaatselijke verdoving van de arm of onder algehele verdoving (narcose). De plaatselijke verdoving van de arm gebeurt door middel van een prik in de oksel of onder het sleutelbeen.

Operatie-techniek

Er wordt een huidsnede (incisie) gemaakt aan de bovenkant (handrugzijde) van de pols en twee korte incisies aan de onderkant (handpalmzijde) van pols en onderarm. Via de twee korte incisies wordt een strip van een pees (niet de gehele pees) van de onderarm losgemaakt. Deze pees wordt door een boorgat door het scaphoideum (scheepvormig bot) naar de andere kant, de bovenkant, van de pols gebracht en met een botankertje vastgehecht op o.a. het lunatum (maanvormig bot) (afbeelding 2 en 3). Hiermee is een nieuwe band tussen scaphoideum en lunatum gemaakt. Het vasthechten van de pees gebeurt nadat de polsbotjes in de normale stand ten opzichte van elkaar zijn gebracht. Zonodig worden stalen pennetjes (k-draden) door de polsbotjes geplaatst om deze stand te behouden in de periode dat de pees moet vastgroeien op het bot. De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. Na de operatie wordt een gips aangebracht, de duim zit ook deels in het gips.

Brunelli 3

Afbeelding 3: beelden tijdens de operatie. Linker afbeelding toont de wond met doorgevoerde pees (dichte witte pijl) en hechtdraad van botanker in het maanvormig polsbotje (lunatum) (open pijl). Rechter afbeelding toont doorgevoerde pees die aan lunatum is gehecht (witte pijl).

Na de operatie

Na de operatie blijft u mogelijk een nacht in het ziekenhuis. Er kan dan goede pijnstilling worden gegeven en er is goede controle van de postoperatieve zwelling mogelijk. U moet na de operatie meteen beginnen met het bewegen van de vingers. Hiermee voorkomt u dat ze stijf worden en het vermindert de zwelling van de pols die door de operatie is ontstaan. Ook het hoog houden van de pols vermindert de zwelling.

Nabehandeling en resultaat

Na de operatie heeft u een onderarmsgips waarbij de duim ook deels in het gips zit. Na 10-12 dagen wordt de wond bekeken, worden de hechtingen zonodig verwijderd en wordt nieuw gips aangebracht. Zes weken na de operatie wordt het gips en ook de eventueel ingebrachte stalen pennetjes verwijderd. Een afneembare spalk wordt aangemeten en handtherapie wordt voorgeschreven. Onder begeleiding van de handtherapeut/fysiotherapeut worden oefeningen gedaan om de pols weer lenig en sterk te krijgen. De afneembare spalk wordt geleidelijk ontwend. Na 3 maanden mogen uitgebreide krachtoefeningen worden gedaan. Na 3 maanden is de pols meestal weer zodanig hersteld dat de meeste werkzaamheden kunnen worden hervat. Tot 6 maanden na de operatie zal de kracht en functie nog verder toenemen.

Na de revalidatieperiode zullen de pijnklachten, het vervelende pijnlijke gevoel van het verspringen van de polsbotjes, grotendeels zijn verdwenen. Ten gevolge van de verbeterde stabiliteit van de polsbotjes is het met kracht vastpakken van voorwerpen weer goed mogelijk. De kracht is gemiddeld 80% van een normale gezonde pols. Alhoewel na de operatie de beweeglijkheid van de pols wel enigszins is verminderd, zijn de functie en belastbaarheid duidelijk verbeterd.

Risico's

Zoals bij alle operaties kunnen complicaties als wondinfectie en nabloeding optreden. De kans is echter klein en ze kunnen vrijwel altijd goed worden behandeld. Het optreden van dystrofie ofwel CRPS (Chronisch Regionaal Pijn Syndroom) is zeldzaam. Vroegtijdige onderkenning en behandeling is gewenst om functiestoornissen te voorkomen.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken op het Haga Hand- en Polscentrum of de polikliniek Orthopedie via nummer 070 - 2106398.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)