Corticosteroïdeninjectie

Corticosteroïden zijn stress hormonen die worden geproduceerd door de bijnieren in het lichaam. Zij spelen een belangrijke rol bij de regeling van het bloedsuikergehalte en het remmen van ontstekingsreacties in het lichaam. 

In de geneeskunde wordt frequent gebruik gemaakt van de ontstekingsremmende eigenschap van deze corticosteroïden. Binnen de orthopedie worden corticosteroïdeninjecties, in combinatie met een lokaal anestheticum (lidocaïne), al jaren als diagnosticum en therapie toegepast.

Het middel dat binnen Ortho-Care wordt toegediend is Depo-Medrol (methylprednisolon). Deze injectievloeistof heeft een vertraagde afgifte en daardoor een langdurige werking. Depo-Medrol wordt voor toediening vermengd met een lokale anesthetica (lidocaïne) dat tot twee uur na toediening een verdovende werking heeft.

Werking

De diagnostische werking
Soms kan na anamnese en lichamelijk onderzoek twijfel bestaan over de daadwerkelijke oorzaak en locatie van de klachten. Een injectie kan hierbij uitkomst bieden. Door het inspuiten van de verdovende vloeistof kan al na een aantal minuten getest worden of de locatie van de injectie juist is, doordat het bewegen makkelijker verloopt of de pijn bij bewegen is afgenomen. Indien er niet direct resultaat is, dan zal alsnog het effect van de corticosteroïden worden afgewacht voor andere interventie wordt ingezet.

De therapeutische werking
Twee dagen na de injectie treden de corticosteroïden in werking. De ergste pijn verdwijnt vaak binnen twee weken na de injectie. Het middel remt de ontsteking en vermindert daarmee de pijn. Hierdoor kunt u de arm veelal ook beter bewegen.

Effect
Hoe lang u baat heeft bij de injectie is zeer persoonsgebonden en vooraf niet te voorspellen. Ondanks dat het middel enkele weken werkt zijn er patiënten die na één injectie volledig klachtenvrij zijn. Bij anderen keren de klachten na enkele weken terug. Er is een kleine groep die geen of slechts enkele dagen vermindering van pijn ervaart. Indien de werking van het middel is gebleken, doordat de klachten tijdelijk zijn afgenomen, kan een tweede injectie in overweging worden genomen. Als er geen enkele verbetering optreedt, is een tweede prik op dezelfde locatie niet zinvol.

Houd er rekening mee dat het verdovende middel na twee uur is uitgewerkt. Het kan zijn dat u de eerste twee dagen na de injectie juist meer pijn krijgt. Hier kunt u Paracetamol voor innemen (3x 1000mg per dag). Pas na een dag of twee mag u effect verwachten. Probeer voor uzelf bij te houden hoe lang de injectie uw klachten vermindert.

Injectie

Waar in de schouder de injectie wordt gegeven hangt af van de locatie van uw klachten.

De injectie kan gegeven worden in:

 • De subacromiale ruimte. Dit is de ruimte tussen de pezen en het dak van de schouder.
 • Het acromio-claviculaire gewricht. Dit is het gewrichtje tussen het dak van de schouder (acromion) en het sleutelbeen (clavicula). Deze injectie wordt meestal gegeven onder geleide van een echo zodat de juiste locatie bepaald kan worden.
 • Het gewricht (intra-articulair). Dit is de ruimte tussen de kop en de kom van het schoudergewricht.
 • In de peesschede van de biceps.

Leefregels

Na de injectie hoeft de arm niet in een mitella. U mag de arm op geleide van de pijn gewoon bewegen en gebruiken. Eventueel kunt u gedurende de eerste paar dagen pijnmedicatie innemen of de schouder koelen. Het is niet verstandig te forceren en de pijn te provoceren. Start met zware inspanning en eventuele fysiotherapie pas na één à twee weken.

Bijwerkingen

Over het algemeen treden er geen bijwerkingen op. Wel kan enkele dagen sprake zijn van een pijntoename. Deze toename kan soms fors zijn. Soms is er wat zwelling en/of warmte.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • Het rood worden van het gelaat.
 • Hormonale schommelingen die onder andere kunnen leiden tot menstruatiestoornissen.
 • Ontregelde glucosespiegel bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte).
 • Lokale huidafwijkingen (dunner of stugger worden van de huid, verkleuring van de huid).
 • Allergie.

Bij koorts (temperatuur boven 38,5 °C) en/of lokale roodheid, warmte en zwelling van de prikplaats moet u contact opnemen met de polikliniek orthopedie (070 2106398). Neem ook contact op wanneer u langer dan drie dagen ernstige pijn heeft.

Vervolgafspraak

Afhankelijk van de klachten kan één van de volgende afspraken worden gemaakt:

 • Na 6-8 weken komt u terug op de polikliniek bij de nurse practitioner, die met u de werking van de injectie evalueert.
 • Na 6-8 weken belt de nurse practitioner u op om de werking van de injectie te evalueren.
 • U neemt zelf na 6-8 weken contact op om een vervolgafspraak te maken indien de klachten aanhouden.

Downloads

Folder Corticosteroïdeninjectie in een gewricht

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)