Dialyse

De nieren zorgen voor een juiste water- en zouthuishouding in het lichaam, scheiden afvalstoffen uit, reguleren de bloeddruk via hormonen en helpen bij het aanmaken van rode bloedcellen. Als de nieren voor nog maar 10 % of minder werken is nierfunctievervangende therapie nodig om verder te kunnen leven. Dat kan zijn een niertransplantatie of dialyse.

Bij een dialysebehandeling wordt de functie van de nieren gedeeltelijk overgenomen. Afvalstoffen en vocht worden daarbij uit lichaam verwijderd. Dat kan op twee manieren: met behulp van peritoneaaldialyse en hemodialyse.

Wanneer nierfunctievervangende therapie in de nabije toekomst noodzakelijk is, meldt de behandelend arts de patiënt aan bij de verpleegkundige van de NefroPlus polikliniek.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie