Embolisatie (dichtmaken bloedvat)

Soms is het nodig om een bloedvat dicht te maken. Dit wordt emboliseren genoemd.

Bij deze behandeling wordt via de lies een slangetje (katheter) ingebracht. Deze katheter wordt onder doorlichting naar het juiste bloedvat geschoven. Ter controle worden röntgenfoto's met contrastvloeistof gemaakt. Door deze vloeistof is goed te zien of de katheter goed ligt. Ligt de katheter goed dan wordt het juiste materiaal door de katheter in het bloedvat ingebracht. Het soort materiaal is afhankelijk van het bloedvat en de reden om het bloedvat dicht te maken.

De meest voorkomende reden om een embolisatie te verrichten is een bloeding. Soms wordt preventief een embolisatie verricht om de kans op bloedingen tijdens een operatie te verkleinen. Ook wordt een embolisatie preventief uitgevoerd om tumoren te verkleinen of de bloedstroom te beïnvloeden.

Soorten embolisaties

Er zijn verschillende soorten embolisaties:

Lees de folder voor de precieze uitleg van een embolisatie.