Immunotherapie

Met behulp van immunotherapie kan allergische rhinitis worden genezen. Door de stof, die de allergische rhinitis veroorzaakt, in kleine hoeveelheden toe te dienen, leert het lichaam niet meer te reageren op die stof.

De beste resultaten in deze vorm van therapie worden bereikt door de stof (het allergeen) onderhuids (subcutaan) toe te dienen. Dit heet dan subcutane immunotherapie. De polikliniek KNO van het HagaZiekenhuis past deze therapievorm toe.

Contact

KNO (Keel, Neus en Oor) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2602

image_3006Meer informatie