Intake invriezen semen (sperma)

Sperma wordt ingevroren als er sprake is van een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling of operatie. Dit gebeurt in samenwerking met het LUMC en het HagaZiekenhuis. Een andere reden voor het invriezen van semen kan zijn als het paar bijvoorbeeld door werkomstandigheden voor langere of op onregelmatige tijden niet bij elkaar kunnen zijn.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website: www.gyn-care.nl - voortplantingsgeneeskunde

Contact

Fertiliteit Polikliniek (Voortplantingsgeneeskunde) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6435

image_3006Meer informatie