Laryngectomie (verwijdering strottenhoofd met stembanden)

Een laryngectomie is een ingrijpende operatie. Een van de gevolgen is dat er geen verbinding meer is tussen de mond en de keelholte enerzijds en de luchtpijp anderzijds.

Het strottenhoofd zit voor in de hals en heeft een stevig kraakbenig skelet. Hierdoor is het gemakkelijk te voelen. Bij mannen is de voorkant van het strottenhoofd (adamsappel) vaak duidelijk zichtbaar.

Strottenklepje

Het strottenhoofd is het eerste deel van de luchtpijp. Door de luchtpijp stroomt de ingeademde lucht naar de longen. Achter het strottenhoofd zit de toegang tot de slokdarm. Bij de ingang van het strottenhoofd zit het zogenaamde strottenklepje. Dit klepje gaat dicht bij het slikken en zorgt ervoor dat het voedsel niet in de luchtpijp komt. Er kan dus in principe niets in het 'verkeerde keelgat' komen.

Een andere belangrijke functie van het strottenhoofd is de vorming van de stem. Aan de binnenkant van het strottenhoofd zitten de stembanden. Deze worden door de luchtstroom bij het uitademen in trilling gebracht. Hierdoor ontstaat het stemgeluid.

De belangrijkste functies van het strottenhoofd zijn:

  1. de scheiding van adem- en voedselweg
  2. de vorming van de stem

De adem- en voedselweg worden door de laryngectomie blijvend van elkaar gescheiden.