Longoperatie

Een longoperatie kan nodig zijn om verschillende redenen. Meestal gaat het om longkanker of een uitzaaiing in de long van een al eerder behandelde kwaadaardigheid elders in het lichaam. Het kan ook gaan om een hardnekkig ontstekingsproces, een goedaardige afwijking of een onbegrepen afwijking.

Voorafgaand aan de operatie hebben vaak verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Toch staat de diagnose niet altijd met zekerheid vast of moet nog verder onderzoek gedaan worden om te kijken of een longoperatie mogelijk of zinvol is. Het kan zijn dat de chirurg eerst een kleinere (diagnostische) operatie moet doen.

Diagnostische operaties

Er zijn drie soorten diagnostische operaties. Deze dienen om verder onderzoek te kunnen verrichten en gebeuren alle onder algehele narcose:

  • Mediastinoscopie: bij deze operatie wordt weefsel achter het borstbeen rond de luchtpijp bekeken. Uit de lymfeklieren worden weefselmonsters genomen.
  • Mediastinotomie: met hetzelfde doel als bij de mediastinoscopie, worden via een kleine snede links naast het borstbeen, tussen de ribben door, weefselmonsters voor onderzoek genomen.
  • Thoracoscopie/VATS: dit is een kijkoperatie, waar met een kijkbuis, die tussen de ribben door in de borstholte wordt gebracht, de buitenzijde van de long wordt bekeken. Zo nodig wordt ook een weefselmonster voor onderzoek genomen