Longrevalidatie

Patiënten met een diagnose COPD kunnen baat hebben bij longrevalidatie. Dit kan de aandoening niet genezen. Wel kunnen door middel van longrevalidatie de lichamelijke mogelijkheden beter worden afgestemd op de aandoening.

Tijdens de trainingssessies wordt gewerkt aan verbetering van de conditie en de spierkracht. Daarnaast zijn er 6 voorlichtingsbijeenkomsten met informatie over COPD en hoe hiermee is om te gaan in het dagelijks leven. Op deze manier is het na de revalidatie iets gemakkelijker om de dagelijkse activiteiten uit te blijven voeren.

Deelname en voorwaarden

Deelname aan het revalidatieprogramma is alleen mogelijk na verwijzing door de behandelend arts. Vervolgens beslist de arts van de longrevalidatie of wordt voldaan aan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan het programma. Een van de belangrijke voorwaarden is: niet roken of de belofte te stoppen met roken. Hierbij is hulp mogelijk.
Een andere voorwaarde is het hele 12-weekse programma volgens afspraak te volgen. Dit vraagt tijd en energie.

Programma

Het programma duurt 12 weken: driemaal per week 1 uur trainen in groepsverband, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
De trainingen bestaan uit: duurtraining op de loopband of de hometrainer, krachttraining voor arm -, been- en rompspieren en ademhalingsoefeningen. Als dit nodig is, kan met extra zuurstof worden getraind.