Mepolizumab (Nucala®)

Wat is Mepolizumab (Nucala®)
Mepolizumab (Nucala®) is een monoklonaal antilichaam (een eiwit dat van nature in het lichaam voorkomt). Dit eiwit remt bepaalde witte bloedcellen, eosinofielen genaamd, die in grote hoeveelheden actief zijn bij een groep patiënten met ernstig astma. Dit betekent dat minder van deze eosinofielen ofwel ontstekingscellen zich naar uw longen kunnen verplaatsen . Door minder ontstekingen wordt de kans dat u een astma aanval krijgt kleiner en kan uw kwaliteit van leven verbeteren.

Kom ik in aanmerking voor dit middel
Of u in aanmerking komt voor dit middel hangt onder andere af van het type astma dat u heeft. Dit type kan worden bepaald met bloedonderzoek en door de hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitademingslucht (FeNO) te meten: hogere waarden wijzen op een onderliggende eosinofiele ontsteking.

Hoe wordt dit middel toegediend
Mepolizumab wordt direct onder de huid ingespoten. Dat noemen we subcutaan injecteren. De toediening vindt 1 keer per 4 weken in het ziekenhuis plaats. Na 4 tot 6 maanden wordt het effect van de behandeling(respons) geëvalueerd. Als het middel aan slaat, wordt de behandeling voor onbeperkte tijd voortgezet.

Contact

Kenniscentrum ernstig astma 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076 (secretariaat)

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6293

image_3006Meer informatie