Morton's neuroom

Een Morton's neuroom is een kleine verdikking (knoop) in de gevoelszenuw van de teen die tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes loopt. De meest voorkomende plek is tussen de derde en de vierde teen.

 Mortonsneuroom

De naam 'Morton's neuroom' komt van de orthopedisch specialist, die deze afwijking in 1876 beschreef. De aandoening komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en meestal slechts aan één voet.

We weten niet waardoor deze verdikking precies ontstaat. Waarschijnlijk komt het door een steeds terugkerende kleine beschadigingen aan de zenuw. Bv. doordat de zenuw even klem komt te zitten tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes die (teveel) bewegen ten opzichte van elkaar. Ook een doorgezakte voorvoet kan druk op de zenuwtjes veroorzaken

Klachten

  • De belangrijkste klacht is pijn, meestal bij de kopjes van het derde en vierde middenvoetsbeentje. Deze pijn wordt vaak beschreven als brandend, stekend, krampend, of als 'elektrische prikkeling' in de tenen.
  • De pijn neemt toe tijdens lopen, vooral bij dragen van strakke schoenen en vermindert als de schoen wordt uitgedaan en bij massage van de voet.
  • Verder hebben patiënten het gevoel dat er 'iets zit' of 'iets verschiet'. Vaak is er ook een doof gevoel in de twee tenen die grenzen aan het Morton's neuroom.

Diagnose

Morton _2002003

Uw verhaal en het lichamelijk onderzoek is voor de orthopeed bijna altijd voldoende om de diagnose te stellen. Vaak wordt een röntgenfoto gemaakt, vooral om andere aandoeningen uit te sluiten. Aanvullend onderzoek zoals echo of MRI is bijna nooit nodig en bovendien niet erg geschikt om het neuroom aan te tonen.

Behandeling

Niet-operatief
De behandeling is in eerste instantie bijna altijd niet-operatief. Door dragen van brede schoenen kan de prikkeling van de zenuw verminderen waardoor het herstel mogelijk is. Bij een doorgezakte voorvoet kan een steunzool de middenvoetsbeentjes omhoog brengen en meer ruimte geven tussen de kopjes. Daarnaast kan een injectie met een ontstekingsremmer (corticosteroïd) en pijnstiller de prikkeling in het zenuwtje verminderen. De klachten zullen bij een groot deel van de patiënten zonder operatie voldoende kunnen verminderen.

Morton _3004

Injectie voor Morton's neuroom

Operatief
Als de niet-operatieve behandeling onvoldoende werkt, kan een operatie gedaan worden. Dit gebeurt in het HAGA ziekenhuis meestal via een dagopname. In een enkel geval kan het ook onder plaatselijke verdoving gebeuren.

Er wordt een snee gemaakt aan de bovenzijde van de voet op de plaats van het Morton's neuroom, tussen twee tenen in. De bandjes die de kopjes van de middenvoetsbeentjes met elkaar verbinden worden doorgesneden om de zenuw meer ruimte te geven. Dit heeft geen consequenties voor de stabiliteit van de voet. Om te voorkomen dat de verdikking (snel) terugkomt wordt het Morton's neuroom verwijderd, samen met een stuk van de zenuwtakjes.

Er wordt een drukverband aangelegd dat twee dagen moet blijven zitten. Het verwijderde stukje zenuw wordt altijd voor microscopisch onderzoek opgestuurd. De eerste twee weken is relatieve rust nodig om de wond te laten genezen, maar de voet mag wel belast worden. Na twee weken worden de hechtingen verwijderd en wordt de uitslag van het microscopisch onderzoek besproken. De geopereerde (voor)voet kan nog enkele weken wat dik blijven, dit is een normaal verschijnsel.

Morton _5002003

Ook kan het gevoel in de twee tenen die grenzen aan het Morton's neuroom (rood gearceerde deel) tijdelijk of blijvend verminderd of verdwenen zijn. Er zijn namelijk zenuwtakjes weggehaald.

Resultaten

Over het algemeen is 80 tot 95% van de patiënten volledig klachtenvrij en tevreden na de operatieve behandeling. De niet-operatieve behandeling heeft minder goede resultaten, maar heeft als eerste behandeling toch de voorkeur.

Mogelijke complicaties

Algemene complicaties, zoals infectie, nabloeding en wondproblemen komen weinig voor. Daarnaast is er één complicatie specifiek voor een Morton's neuroom, die gelukkig zeldzaam is: er kan opnieuw een Morton's neuroom ontstaan als littekentje aan het uiteinde van de verwijderde gevoelszenuw.

Downloads

Folder Morton's neuroom

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)