Non-invasieve beademing

Als een patiënt problemen heeft met de ademhaling door een toename van een bestaande longziekte of bepaalde hartaandoening is beademing met behulp van een masker meestal toereikend. Deze beademing noemt men non-invasieve beademing.

Werking van non-invasieve beademing

De patiënt krijgt een masker over de neus en de mond. Dit masker zit vrij strak. Dit is nodig om de beademing goed te kunnen toepassen. Wanneer de patiënt inademt geeft de machine lucht mee. Hierdoor wordt het ademen vergemakkelijkt en krijgt de patiënt meer lucht binnen. De patiënt hoeft daardoor minder snel te ademen en minder inspanning te leveren. Dit vermindert het benauwde gevoel.
Tijdens de uitademing geeft de machine lichte tegendruk. Door deze tegendruk wordt het zuurstof beter opgenomen in het bloed, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed stijgt.