Ooglidcorrectie

Het komt regelmatig voor dat de huid van de bovenoogleden zo uitrekt dat hij over de ogen heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan problemen geven bij het zien. Een vaak gehoorde klacht is het gevoel te hebben er moe of oud uitzien. Blepharochalasis is een gevolg van het slapper worden van de huid rondom het oog.

Verslapping van de huid van het bovenooglid is te corrigeren met een blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een onderooglidcorrectie. Maar deze ingrepen worden nooit gelijktijdig uitgevoerd.

Poliklinisch

Een ooglidcorrectie duurt ongeveer 30 minuten en vindt in de meeste gevallen poliklinisch plaats. Wanneer de operatie poliklinisch plaatsvindt, gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. Tijdens de operatie verwijdert de plastisch chirurg een strookje huid en haalt zo nodig ook een stukje spier- en/of vetweefsel weg.

Contact

Plastische chirurgie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7760

image_3006Meer informatie