Operatieve behandeling vormafwijkingen heup (chirurgische heupluxatie)

Bij een chirurgische heupluxatie wordt de heup uit de kom gehaald. Hierdoor kunnen kraakbeenafwijkingen in de kom worden behandeld en kan de vorm van de kom worden gecorrigeerd.Verder is het voor de behandeling van een vormafwijking van alleen de kop ook mogelijk om met behulp van een chirurgische heupluxatie mallen te gebruiken om de kopvorm na te meten.

Een nadeel van een chirurgische heupluxatie is dat een deel van de heupknop moet worden losgemaakt.

Bij deze operatie worden geen spieren van het bot losgesneden om bij de heup te komen, zoals vroeger gebeurde, maar er wordt een botdeel (met hieraan vast de heupspieren) losgemaakt. Dit heet een trochanterosteotomie. Dit botdeel wordt, inclusief de spieren, met schroeven vastgezet.

Aanpassing vorm

Met de chirurgische heupluxatie kan de vorm van de kop, en zonodig ook van de kom, worden aangepast. Voor de kop wordt met mallen bekeken wanneer de vorm van de kop weer rond is. Vaak komt dit neer op het opnieuw maken van een normale overgang van het bot van de kop naar de hals. Voor de kom kan een uitstekend deel van de komwand worden verwijderd.

De eerste 6 weken na de operatie moet met krukken worden gelopen.

Gerelateerde specialismen