Palliatieve zorg

Haga palliatieve zorg is "palliatieve zorg op maat"

Met palliatieve zorg streven we naar het bieden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten met een beperkte levensverwachting.  Er is in de palliatieve zorg aandacht voor zowel lichamelijke klachten als voor eventuele psychische, sociale en spirituele/religieuze problemen die zich bij patiënten en zijn naasten kunnen voordoen.

Wat kunt u verwachten en zelf doen?

Poliklinisch of in het ziekenhuis:

Een gesprek met de arts op uw afdeling of op de polikliniek kan u en uw naasten inzicht geven in de verwachtingen rondom het ziektebeloop. Vaak is een tweede gesprek nodig. Het is aan te raden altijd een naaste of tweede persoon mee te nemen naar het gesprek zodat u samen kunt luisteren en elkaar kunt aanvullen.

Bereid de vragen voor die u wilt stellen aan uw arts en andere zorgverleners, bijvoorbeeld:

  • Zijn er nog behandelingen mogelijk om het ziekteproces af te remmen en wat gebeurt er als ik hier niet voor kies?
  • Welke problemen zijn er te verwachten?
  • Bij wie en wanneer kan ik terecht met pijn of andere klachten?
  • Wat is er mogelijk als ik het niet meer vol kan houden?
  • Wat kan er thuis, wat kan de huisarts samen met de thuiszorg?
  • Wat als het thuis niet meer kan, omdat we het ondanks alle hulp thuis niet meer vol kunnen houden?
  • Welke ondersteuning is er nog meer mogelijk voor mij, mijn familie, vrienden en buren?
  • Hoe kunnen we de tijd die er nog is zo goed mogelijk laten zijn?

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen:

Uiteraard zullen uw eigen arts en de verpleging u begeleiden en ondersteunen.
Indien gewenst kan uw arts adviezen en ondersteuning vragen aan het palliatief consult team om u de beste palliatieve zorg te geven. Informatie over de mogelijkheden van zorg thuis of elders in een hospice of verpleeghuis kunt u krijgen via een transferverpleegkundige.

Andere hulpverleners:

  • Een geestelijk verzorger kan u steunen bij levensbeschouwelijke, spirituele, geloofs en zingevingsvragen.
  • Een psycholoog en/of een maatschappelijk werker kan u en uw naasten begeleiden bij bijvoorbeeld psychische, maatschappelijke problematiek en rouwverwerking.


Als u naar huis gaat of thuis bent

Als u vanuit het ziekenhuis naar huis gaat wordt de zorg aan uw huisarts overgedragen. Als blijkt dat professionele thuiszorg gewenst is, wordt dit vanuit het ziekenhuis geregeld. Indien u al thuis bent en er is meer zorg nodig zal de huisarts deze inschakelen. De huisarts begeleidt u en maakt samen met u en uw naasten een plan voor de komende tijd. Indien de huisarts advies wil kan hij 24 uur per dag contact opnemen met de helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden. Indien u bekend bent bij het  palliatief consult team kan de huisarts tijdens kantoor uren ook met het palliatief team contact opnemen.

Contact

Palliatie en Pijn 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 5533

image_3006Meer informatie