Plasmaferese

Bloed bestaat naast de cellen ook uit plasma. Plasma is de vloeistof, die de bloedcellen door het lichaam vervoert. Het plasma bestaat voornamelijk uit water en verschillende eiwitten.
Er zijn een aantal mogelijkheden waarom bij u een plasmaferese wordt uitgevoerd. Bij bepaalde ziektebeelden worden abnormale eiwitten, antistoffen en ontstekingsbevorderende stoffen gevormd. Enkele ziektebeelden waarbij geregeld plasmafereses worden uitgevoerd zijn neurologische aandoeningen (onder andere myastenia gravis) en hematologische aandoeningen (onder andere de ziekte van Waldenström, Multipel Myeloom en T.T.P. = trombotische trombocytopenische purpura).

Door verwijdering van het eigen plasma (met daarin alle eiwitten en opgeloste stoffen) kunnen de hoeveelheden van dergelijke stoffen verlaagd worden zodat er een gunstige invloed op het ziektebeloop kan worden bereikt. Een plasmaferese kan echter de oorzaak van de ziekte niet wegnemen en is dus in het algemeen niet de enige behandeling. Afhankelijk van de aanmaak in uw lichaam van de antistoffen / de eiwitten en de eventuele klachten die u heeft, is het verschillend hoe vaak en wanneer u voor plasmaferese in aanmerking komt. Dit is iets dat uw behandelend arts met u zal bespreken.

Hoe verloopt de plasmaferese?

De plasmaferese verloopt in een aantal stappen:

  • In de ene arm wordt een ader aangeprikt in de elleboogsplooi.
  • Op deze naald wordt een slang bevestigd voor de bloedafname.
  • In de andere arm wordt een infuusnaald geprikt.
  • Op deze naald wordt een slang bevestigd voor de bloedteruggave.
  • Het bloed gaat (met toevoeging van een antistollingsmiddel) via een slangetje naar de centrifuge in de machine.
  • In de machine wordt het bloed gescheiden in cellen en plasma.
  • Het plasma wordt opgevangen in een zak.
  • De bloedcellen worden via de infuuslijn teruggegeven met toevoeging van het plasmavervangingsmiddel.
  • Op deze manier wordt meestal 2,5 liter plasma verwisseld.
  • Omdat het bloed in de machine afkoelt, krijgt u uw bloed, met de vloeistof die het plasma vervangt, verwarmd terug.

Duur van de behandeling

De hele behandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 uur.Soms lukt het niet om voldoende bloed uit een ader af te nemen. Om de procedure dan toch door te laten gaan, kan besloten worden tot het plaatsen van een speciale katheter in een groot bloedvat in de lies of de hals (centraal veneuze katheter). Mocht het nodig zijn om een dergelijke katheter in de lies te plaatsen, dan zult u voor de plasmaferese één of meerdere dagen moeten worden opgenomen.

Complicaties

Complicaties komen bij plasmaferese slechts in hoge uitzondering voor en zijn over het algemeen niet ernstig. Tijdens de plasmaferese wordt een antistollingsmiddel gebruikt, om te voorkomen dat het bloed gaat stollen als het zich buiten het lichaam bevindt. Dit is een onschuldige stof die door het lichaam snel wordt afgebroken. Een enkele keer kan het voorkomen dat iemand overgevoelig is voor deze stof wat zich uit in klachten als tintelingen rond de mond en/of in de vingers. Met behulp van medicijnen kunnen deze reacties worden tegengegaan.

Na de plasmaferese is het beter niet zelf auto te rijden, omdat u zich moe kunt voelen. Wel zult u in staat zijn uw dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Contact

Hematologie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2556

image_3006Meer informatie