Plaveiselcelcarcinoom (PCC)

Een plaveiselcelcarcinoom (PCC) is een vorm van huidkanker. Plaveiselcellen zijn de 'bekleding' van allerlei structuren in ons lichaam. De huid bestaat grotendeels uit plaveiselcellen.

PCC is een vorm van huidkanker die de diepte in kan groeien en onderliggende weefsels kan beschadigen. Ook kan een PCC uitzaaien naar de lymfeklieren en andere organen. (metastasen).

Diagnose

De diagnose wordt overwogen op grond van de uiterlijke verschijnselen. De diagnose kan alleen met zekerheid worden vastgesteld door middel van weefselonderzoek.

Hiervoor wordt er onder plaatselijke verdoving een klein stukje huid van de verdachte huidafwijking weggenomen (biopsie). De patholoog onderzoekt dit biopt onder de microscoop.

Op grond van onderstaande kenmerken van het PCC adviseert uw arts u over de behandeling:

  • groeiwijze: bepaalt de patholoog onder de microscoop;
  • grootte: een tumor groter dan 2 cm heeft een hoger risico;
  • plaats: een tumor op het oor of de lip heeft een hoger risico;
  • eventueel eerdere behandelingen van het PCC en algemene conditie.