Pols artroscopie

Een pols artroscopie is een kijkoperatie van de pols. Met behulp van een klein kijkinstrument (optiek, artroscoop)(afbeelding 1) en een camera wordt in het polsgewricht gekeken (afbeelding 2 ). Beoordeling en eventueel behandeling van afwijkingen in het polsgewricht is op deze manier goed mogelijk.

Kijkinstrument Pols

Afbeelding 1: een kijkinstrument (artroscoop) voor pols.

Zicht Pols

Afbeelding 2: zicht in de pols met behulp van artroscoop. Zichtbaar zijn twee polsbotjes met een ligament ertussen.

Reden van operatie

Artroscopie is de beste en meest nauwkeurige methode ter bepaling van bandletsel en kraakbeenafwijkingen (artrose) in het polsgewricht. De artroscopie wordt vaak gebruikt ter nadere bestudering van polsafwijkingen, zodat een gericht behandelplan kan worden gemaakt (zie ook SL laesie)

Een aantal specifieke afwijkingen kunnen ook tijdens de artroscopie worden behandeld. Artroscopische behandeling is goed mogelijk bij o.a.: slijmvliesontsteking, beperkt bandletsel, kraakbeenbeschadiging, ganglion en bot-op-bot inklemming (ulnocarpale abutment). Ook kan artroscopie worden gebruikt bij het zetten van een polsbreuk die doorloopt tot in het gewricht.

Door de kleine huidsnedes (incisies) is er slechts minimale weefselbeschadiging, waardoor pijn, zwelling en stijfheid worden beperkt. Herstel vindt dan ook sneller plaats dan na een operatie met een grote huidsnede.

Operatie

De operatie kan zowel poliklinisch als klinisch in dagbehandeling worden verricht. De operatie wordt verricht onder plaatselijke verdoving van de arm of algehele verdoving (narcose).

Operatie: techniek
De hand wordt opgehangen aan een standaard (afbeelding 3), waaraan een gewicht wordt gehangen. Hierdoor ontstaat enige ruimte in het polsgewricht. Na het maken van een kleine huidsnede (incisie) van minder dan 1 cm aan de bovenkant (handrugzijde) van de pols wordt een klein kijkinstrument (optiek, artroscoop) met een doorsnede van 2.7 mm ingebracht (afbeelding 3, links). Met behulp van een camera wordt het beeld vergroot op een beeldscherm afgebeeld (afbeelding 2).

Via een tweede kleine incisie wordt een tasthaakje ingebracht (afbeelding 3, rechts). Hiermee kunnen diverse structuren worden getest en beoordeeld. De pols wordt volgens een vast schema geïnspecteerd. Via een drietal (of viertal) kleine incisies wordt de artroscoop in verschillende posities geplaatst om alle structuren binnen het pols gewricht te beoordelen. Diverse instrumenten kunnen via dezelfde incisies worden ingebracht om bepaalde afwijkingen te behandelen.

Soms combineren we de artroscopie met een operatie waarbij de pols wordt opengemaakt. Na de artroscopie worden de wondjes verzorgd met een hechtpleister of hechting.

Pols

Afbeelding 3: opstelling voor artroscopie van de pols.

Na de artroscopie

Direct na de artroscopie wordt een drukverband aangebracht. De rustperiode duurt meestal maar enkele dagen en hangt af van de procedures die tijdens de operaties zijn uitgevoerd.

Indien tijdens de artroscopie banden zijn gehecht, wordt er na de ingreep een gips aangebracht.

Risico's

Net als bij elke andere operatie bestaat er ook bij een kijkoperatie een kans dat een wondinfectie of nabloeding optreedt. Deze kans is erg klein en de meeste complicaties zijn goed te behandelen.

Het optreden van dystrofie ofwel CRPS (Chronisch Regionaal Pijn Syndroom) is zeldzaam. Vroegtijdige onderkenning en behandeling is gewenst om functiestoornissen te voorkomen.

Een specifieke complicatie van een pols artroscopie is beschadiging van huidzenuw en pezen. Dit is echter zeer zeldzaam.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken op het Haga Hand- en Polscentrum of de polikliniek Orthopedie via nummer 070 - 2106398.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)