Polsprothese

De pols is een complex gewricht en bestaat uit meerdere botten. De pols wordt gevormd door het spaakbeen (radius) en de ellepijp (ulna) in de onderarm en acht polsbotjes (handwortelbotjes) (afbeelding 1). De polsbotjes liggen in twee rijen gerangschikt en zijn onderling verbonden met gewrichtsbanden. De eerste rij, ofwel proximale rij, ligt het dichtst bij het spaakbeen van de onderarm en vormt hiermee een gewricht.

In een gezond gewricht worden de uiteinden van de botten, de gewrichtsoppervlakken, bedekt met kraakbeen. Daardoor kunnen de botten soepel en pijnvrij over elkaar bewegen. Als het kraakbeen in het polsgewricht ernstig is versleten, leidt dit tot een pijnlijke pols met verminderde beweeglijkheid. (zie ook artrose van de hand en pols). Het plaatsen van een polsprothese kan dan een oplossing zijn.

1_pols _namen _legenda __RD_2 (1)

Afbeelding 1: de botten die de pols vormen.

Korte omschrijving

Bij het plaatsen van een polsprothese wordt het versleten polsgewricht (gewricht tussen spaakbeen en polsbotjes) vervangen door een kunstgewricht (afbeelding 2). De polsprothese bestaat uit twee metalen delen en een hoogwaardig kunststof deel. Het hoogwaardig kunststof (polyethyleen) werkt als afstandhouder (spacer) tussen de metalen delen (afbeelding 3) en wordt vastgeklikt op een van de metalen delen.

Pols Prothese 1

Afbeelding 2: röntgenfoto' s van de pols voor en na het plaatsen van een polsprothese.

Polsprothese 2

Afbeelding 3: polsprothese (type Universal 2).

Reden van operatie

Slijtage (artrose) van de pols, die gepaard gaat met pijnklachten en beperkte beweeglijkheid. Indien er sprake is van slijtage van het gewricht tussen het spaakbeen in de onderarm en de handbotjes, kan het geheel of gedeeltelijk vastzetten van het polsgewricht of het plaatsen van een polsprothese een oplossing zijn. De keuze hangt af van de mate en uitgebreidheid van artrose en uw wensen ten aanzien van beweeglijkheid en belastbaarheid. In overleg met u wordt de meest geschikte behandeling gekozen.

Operatie

Vooraf aan de operatie wordt u opgenomen op de afdeling. Mogelijk blijft u na de operatie een nacht in het ziekenhuis. De operatie vindt plaats op een operatiekamer en gebeurt onder plaatselijke verdoving van de arm of onder algehele verdoving (narcose). De plaatselijke verdoving van de arm gebeurt door middel van een prik in de oksel of onder het sleutelbeen. Voor de operatie wordt antibioticum gegeven om ontstekingen te voorkomen.

Operatietechniek
Er wordt een huidsnede (incisie) gemaakt aan de bovenkant (handrugzijde) van de pols. Via deze incisie wordt het polsgewricht vrijgelegd. Het versleten gewrichtsoppervlak van het spaakbeen wordt eraf gezaagd. De eerste rij polsbotjes wordt grotendeels verwijderd om voldoende ruimte te krijgen voor het plaatsen van de polsprothese. Het ene metalen deel van de prothese wordt klemvast in het spaakbeen geplaatst. Het andere metalen deel wordt met een pin en twee schroeven aan de resterende handbotjes vastgemaakt (afbeelding 2 en 3). Hierop wordt de juiste maat kunststof afstandhouder (spacer) vastgeklikt, waarna het gewrichtskapsel zorgvuldig wordt gesloten. De huid wordt met oplosbaar hechtmateriaal gesloten. Na de operatie wordt een gips om de onderarm en pols aangebracht, duim en vingers zitten niet in het gips.

Na de operatie:
Na de operatie blijft u een nacht in het ziekenhuis. Er kan dan goede pijnstilling worden gegeven en er is goede controle van de postoperatieve zwelling mogelijk. U moet na de operatie meteen beginnen met het bewegen van de vingers. Hiermee voorkomt u dat ze stijf worden en het vermindert de zwelling van de pols, die door de operatie is ontstaan. Ook het hoog houden van de pols vermindert de zwelling.

Nabehandeling en Resultaat
Na de operatie heeft u een gips om de pols en onderarm. Na 7 dagen komt u terug op de polikliniek. Het gips wordt verwijderd en er wordt een afneembare brace op maat gemaakt. De eerste vier weken wordt de spalk (brace) continu gedragen, alleen tijdens het oefenen is hij af. Nadat de spalk is gemaakt, begint u met oefenen onder begeleiding van een handtherapeut/fysiotherapeut. De eerste oefeningen zijn vooral om de pols beweeglijker te maken en de vingers weer goed te laten buigen en strekken. Na 4 weken wordt het dragen van de spalk afgebouwd. De oefeningen richten zich dan tevens op het sterker maken van de van de pols en hand.

De totale revalidatie neemt gemiddeld drie tot vier maanden in beslag. Na de revalidatieperiode is de pijn over het algemeen nog slechts minimaal. De beweeglijkheid van de pols na het plaatsen van de polsprothese hangt af van de mate van beweeglijkheid voor de operatie. Over het algemeen kan de pols na de operatie circa 35 à 45 graden buigen en strekken. De zijwaartse bewegingen zijn beperkt tot in totaal circa 25 à 30 graden. Dit is 60% van de beweeglijkheid van de normale pols en ruim voldoende om diverse activiteiten te doen. Zware belasting wordt afgeraden in verband met het eerder slijten van de prothese.

Risico's

Zoals bij alle operaties kunnen complicaties als wondinfectie en nabloeding optreden. De kans is echter klein en ze kunnen vrijwel altijd goed worden behandeld. Het optreden van dystrofie ofwel CRPS (Chronisch Regionaal Pijn Syndroom) is zeldzaam. Vroegtijdige onderkenning en behandeling is gewenst om functiestoornissen te voorkomen.

Een specifieke complicaties van een polsprothese is het uit de kom schieten van de prothese. Als dit gebeurt, moet na het terugplaatsen langdurig gips worden gegeven of moet een extra operatie worden verricht voor het verkrijgen van meer stabiliteit.

Zoals bij alle kunstgewrichten kan ook de polsprothese op termijn slijten en loslaten. Het opnieuw plaatsen van een kunstgewricht of het geheel vastzetten van de pols is dan vrijwel altijd gewenst.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken op het Haga Hand- en Polscentrum of de polikliniek Orthopedie via nummer 070 - 2106398.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)