Revisie van een heupprothese

Het kan voorkomen dat een heupprothese niet (meer) goed functioneert. In dat geval kunnen we een revisieoperatie uitvoeren. Minstens een van de componenten van de prothese wordt dan vervangen.

Voor een revisieoperatie kunnen verschillende redenen zijn. De belangrijkste zijn:

  • slijtage van de kom
  • loslating van de kom of steel
  • instabiliteit (uit de kom schieten)
  • infectie
  • breuk rondom de prothese door b.v. een val.

Slijtage van de kom

Een heup prothese bestaat uit een plastic (poly-ethyleen) kom of 'cup' - die al dan niet in het bekken is gecementeerd - en een steel (gecementeerd of ongecementeerd ) met een metalen kop (cobalt-chroom). De metalen kop draait in de plastic kom. Doordat het metaal harder is dan het plastic zal in de loop der jaren het plastic langzaam uitslijten. Een aantal factoren beïnvloedt de mate van slijtage, zoals: de kwaliteit van het plastic, de manier en positie waarop de kom is geplaatst, en de belasting van de heup door de jaren heen.

Het slijten van plastic was van oudsher het argument om het plaatsen van een heup prothese op jonge leeftijd uit te stellen. Het uitslijten van het plastic leidt tot een tweetal problemen:

  1. De prothese wordt instabiel zodat de kop in de kom kan gaan schuiven. In het ergste geval schiet de kop uit de kom (ook wel: 'luxatie').
  2. Door het slijten ontstaan microscopisch kleine slijpseltjes van plastic. Deze deeltjes veroorzaken een (steriele) ontstekingsreactie rond de prothese. Hierdoor kan bot van het bekken en dijbeen worden aangetast. De prothese kan zo uiteindelijk losraken.

Pstr 1003001

slijtage van het plastic (de kop staat niet meer gecentreerd in de kom)

Pstr 3003001

luxatie van de prothese door het uitgesleten plastic

Pstr 3003001

botaantasting (resorptie) door een ontstekingsreactie veroorzaakt door plastic slijpdeeltjes

Revisiemogelijkheden

Het vervangen van alleen de kom (ook wel: 'cup-revisie') kan met een operatie waarbij de heupspieren niet hoeven te worden losgemaakt van het bot (oftewel 'de voorste benadering'). Ook resurfacing- prothesen kunnen op deze manier gereviseerd worden. D.w.z. met een operatie waarbij geen spieren te hoeven worden doorsneden. Als ook de steel uit het bovenbeen moet worden verwijderd is meestal een operatie noodzakelijk waarbij de heup van opzij of van achteren wordt benaderd.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)