Standscorrectie hielbeen

Om een afwijkende stand in de achtervoet te corrigeren wordt het hielbeen doorgenomen. De twee botstukken van het hielbeen worden in gecorrigeerde positie aan elkaar gezet.

Hierdoor komt de achtervoet weer recht te staan en/of de achtervoet krijgt weer de juiste vorm. De belastende krachten die op de achtervoet werken hebben dan een betere richting.

Redenen voor standscorrectie

Een afwijkende stand van het hielbeen kan samenhangen met een platvoet of een holvoet. Ook kan het gewricht erboven (het enkelgewricht) scheef belast worden, waardoor er slijtage ontstaat. Een andere reden kan zijn dat de scheefstand veelvuldig zwikken veroorzaakt.

Redenen om een standscorrectie van het hielbeen te doen zijn:

  • Een holvoet met klachten. (Zie Holvoet.)
  • Een platvoet met klachten. (Zie Platvoet.)
  • Slijtage van de enkel met scheefstand. (Zie Enkelartrose.)

Operatie

Als het hielbeen scheef staat wordt het enkelgewricht aan één kant veel meer belast en kan aan één zijde van de enkel slijtage optreden. Het is mogelijk dat de andere kant van het gewricht dan nog in (redelijk) goede conditie is. Door het hielbeen door te nemen en in een nieuwe stand vast te zetten met één of twee schroeven, proberen we de belasting meer door de niet-versleten zijde van het gewricht te laten lopen.

Standscorrectie Hielbeen

Vóóraanzicht van asymmetrische enkelslijtage: de buitenkant van de enkel toont de meeste slijtage

Standscorrectie Hielbeen2

Vóóraanzicht na de operatie: aanzienlijke verbetering

Standscorrectie Hielbeen3

Zijaanzicht na de operatie: het hielbeen is naar binnen verschoven en met twee schroeven vastgezet

Deze standscorrectie van het hielbeen is een kleine operatie (dagbehandeling) met twee doelen. Het eerste is: de klachten verminderen. Een tweede doel is: uitstellen van een grotere operatie (enkelprothese of vastzetten van de enkel). Het verbeteren van de stand van het hielbeen kan ook noodzakelijk zijn als voorbereiding op het plaatsen van een enkelprothese. Zie ook: Enkelartrose.

Nabehandeling

De geplaatste schroef/schroeven houdt/houden de twee botstukken op elkaar. Maar deze zijn niet stevig genoeg om er onbeschermd op te kunnen staan. Hiervoor moet het bot eerst weer in de nieuwe positie vastgroeien.

Vandaar dat het hielbeen tot die tijd beschermd moet worden met een gips: twee weken onbelast gips gevolgd door 4 weken loopgips. Daarna moet de breuk voldoende geheeld zijn.

Litteken Hielbeen

Litteken

Hielbeen Tekening

Tekening van de stand correctie hielbeen (calcaneus osteotomie)

Als er ook andere ingrepen aan de voet zijn verricht, kan een langere periode gips noodzakelijk zijn.

Gedurende de gipsperiode wordt tromboseprofylaxe (fraxiparine) gegeven. Dit zijn injecties om het ontstaan van trombose te voorkomen. U kunt deze prikjes zelf toedienen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij alle chirurgische ingrepen is er een kleine kans op complicaties. Gelukkig komen deze slechts weinig voor. Algemene complicaties zijn infectie, trombose en nabloeding.

Er kan soms een plekje met gevoelloosheid aan de voet ontstaan, omdat een huidzenuwtje verkleefd of beschadigd kan raken door de ingreep.

Nadat het bot genezen is kan een schroef soms nog klachten geven, omdat deze iets uitsteekt. Deze kan dan later eventueel met een tweede operatie verwijderd worden. Hoewel dit een heel kleine ingreep is - u hoeft niet meer in het gips of onbelast te lopen, de botten zijn immers genezen - wordt dit natuurlijk alleen gedaan indien (pijn-)klachten van de schroef zijn ontstaan.

Roken, infectie en een slechte bloedvoorziening hebben overigens een negatieve invloed op de genezing.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)