Strippen van spataderen

Wanneer de klep van de oppervlakkig verlopende ader in de lies of knieholte lek is, kan via een kleine snede in de lies of in de knieholte de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader worden opgeheven. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden dan opgeheven. Deze ingreep kan vaak poliklinisch onder ruggenprik of plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Later kunnen eventueel overgebleven spataderen op het been worden weggespoten.

Behandeling bij meerdere lekke kleppen

Wanneer er meerdere lekke kleppen zijn in de oppervlakkige ader, is het gebruikelijk deze ader meestal te verwijderen. In de lies of knie vindt de procedure plaats, zoals hierboven beschreven. Daarna wordt via een kleine snede onder de knie, of bij de enkel, met een speciaal instrument (de stripper) de ader uit het been verwijderd.
In het gebied waar de ader heeft gezeten, ontstaat vaak een bloeduitstorting, die in de loop van een aantal weken vanzelf wegtrekt.

Behandeling bij uitgebreide spatadervorming

Bij uitgebreide spatadervorming is het mogelijk tijdens dezelfde ingreep de overige uitgezette zijaderen via kleine sneetjes onderhuids te verwijderen. Eventuele restanten kunnen later zo nodig worden weggespoten.

Alternatief

Het strippen van de ader in het bovenbeen is een alternatief voor de mensen bij wie de niet goed werkende ader niet behandeld kan worden met behulp van de VNUS methode. De belangrijkste redenen hiervoor kunnen zijn de diameter van de ader (deze mag niet te klein zijn) en het verloop van de ader (niet te kronkelig en niet te dicht bij de huid).

Contact

Vaatchirurgie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2735

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6772

image_3006Meer informatie