Transurethrale resectie blaastumor (TUR-Blaas)

De meeste blaastumoren zijn oppervlakkig groeiende kwaadaardige gezwellen. Meestal kunnen blaastumoren worden verwijderd. De ingreep die hiervoor nodig is, heet TUR-blaas. TUR staat voor Transurethrale Resectie, oftewel: het wegsnijden (resectie) van het gezwel via (trans) de plasbuis (urethra). Het wegsnijden van het gezwel gebeurt operatief. U wordt hiervoor één tot twee dagen opgenomen in het HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan.

Soms groeien blaastumoren in de blaasspier. In dat geval is aanvullende behandeling, zoals het verwijderen van de blaas of radiotherapie (bestraling) noodzakelijk.

Wat gebeurt er tijdens de operatie (TUR-Blaas)?

Tijdens de operatie ligt u op uw rug met uw benen opgetrokken in beensteunen. Er wordt een holle kijkbuis (scoop) in de plasbuis gebracht om de blaas te bekijken en het gezwel te kunnen verwijderen. De instrumenten om te opereren, worden door deze buis in de blaas gebracht. De arts snijdt het gezwel weg met behulp van een metalen lus waar elektrische stroom door loopt. Het gezwel wordt laagje voor laagje afgeschraapt tot in het gezonde weefsel. Hierdoor ontstaat een inwendige wond in de blaas. Gedurende de operatie wordt voortdurend spoelvloeistof in de blaas gebracht om te spoelen. Op deze manier kunnen eventuele losgemaakte deeltjes en bloedstolseltjes uit de blaas gespoeld worden en via de katheter de blaas verlaten.
De operatie duurt 30 tot 60 minuten.

Na het verwijderen van een oppervlakkig groeiend gezwel, wordt na de operatie een blaasspoeling met mitomycine gegeven bij het verwijderen van de blaaskatheter. Dit wordt gedaan om de terugkeer van een gezwel te voorkomen.

Kan ik na de operatie direct naar huis?

Uw arts bespreekt met u wanneer u naar huis kunt. Vaak is dit dezelfde dag. Het is belangrijk dat u voor ontslag zelf kunt plassen. U krijgt bij ontslag een afspraak mee voor controle op de polikliniek na twee of drie weken. Als een blaasspoeling nodig is, krijgt u ook een afspraak mee voor de volgende dag. Bij de controle op de polikliniek informeert de arts u over de resultaten van het microscopisch onderzoek van het verwijderde weefsel. Ook wordt dan besproken of nader onderzoek en/of een verdere behandeling nodig is. 

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?

U krijgt bij ontslag het dringende advies om de eerste zes weken na de operatie:

  • veel te drinken;
  • geen zware inspanningen te verrichten;
  • niet te persen.

Gezwellen in de blaas keren vaak terug. Daarom blijft u altijd onder controle. Om de paar maanden komt u terug om uw blaas te laten onderzoeken op eventuele nieuwe gezwellen. Een afspraak hiervoor wordt bij uw eerste bezoek op de polikliniek na de operatie gemaakt.

Lees voor meer informatie over de behandeling TUR-Blaas of de blaasspoelingen de folders.

Contact

Urologie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6482

image_3006Meer informatie