Vervanging heupgewricht via zijwaartse benadering

Nazorg na ontslag

Wanneer u niet langer meer in het ziekenhuis hoeft te verblijven, bespreekt de arts of verpleegkundige dit met u. Heeft u na de behandeling of ontslag (meer) zorg nodig dan uw familie of andere betrokkenen kunnen bieden, dan kunt u dit met de verpleegkundige bespreken. De verpleegkundige vult dan elektronisch een aanvraagformulier nazorg in, waarin uw zorgbeperking is samengevat.

Transferpunt

U geeft met uw handtekening toestemming dat deze gegevens worden doorgestuurd aan de noodzakelijke instanties. Uw aanvraag wordt door het Transferpunt in behandeling genomen. Lees meer over het Transferpunt.

Gerelateerde specialismen