VNUS behandeling spataderen

Bij een VNUS behandeling vindt verhitting van de spataderen van binnenuit plaats met behulp van een kleine katheter (buigzaam slangetje), dat een hoogfrequente energie afgeeft. Door deze verhitting krimpt de ader en sluit die zich volledig af. Het is de behandeling van keuze voor spataderen van het bovenbeen en de kuit.

Verschil VNUS en laserbehandeling

De behandeling lijkt sterk op de laserbehandeling van spataderen. Het verschil is dat de VNUS behandeling gebruik maakt van hoogfrequent geluid als warmtebron. Bij de laserbehandeling wordt hele sterke lichtenergie gebruikt. Over het algemeen is de VNUS behandeling veel minder pijnlijk dan de lasertherapie.

Voorwaarden

De spatader moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de VNUS behandeling. Zo moeten zowel de diameter van de ader als de ligging en het verloop geschikt zijn. Hiervoor is een echo onderzoek van de benen vooraf essentieel.

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving in dagbehandeling. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten, waarbij het verhitten van de ader slechts 2 minuten duurt. Het plaatsen van de lokale verdoving gebeurt door middel van verschillende injecties in het bovenbeen of de kuit, over het verloop van de ader. De verdoving dient ook als koeling en bescherming van de omliggende weefsels.

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u een steunkous om het behandelde been. Deze draagt u gedurende 24 uur. Hierna hoeft de steunkous niet meer gedragen te worden. Na de behandeling wordt u geadviseerd te lopen en uw dagelijkse bezigheden te hervatten. Werkhervatting vindt meestal plaats na 1 dag en aanvullende pijnstilling is meestal alleen nodig in de vorm van paracetamol.
Na de behandeling zal poliklinisch worden beoordeeld of aanvullende behandeling met behulp van het wegspuiten of weghalen van kleine spataderen noodzakelijk is.

Contact

Vaatchirurgie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2735

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6772

image_3006Meer informatie