Voetballersenkel

Voetballersenkel heet in de medische wereld 'enkel-impingement'. Impingement betekent 'beknelling'. Deze beknelling zit tussen het sprongbeen (talus) en het scheenbeen (tibia). 

Enkel-impingement komt meestal aan de voorzijde voor, maar kan ook aan de achterzijde plaatsvinden. Het kan veroorzaakt worden door de vorming van botuitsteeksel. Men spreekt dan van 'benig impingement'. Ook kan alleen het kapsel-impingement veroorzaken: 'weke delen impingement'.

Voetballersenkel

Oorzaak

Voorste enkel-impingement
De exacte oorzaak staat nog niet voor 100% procent vast. Maar door onderzoek zijn er steeds meer aanwijzingen dat de beknelling wordt veroorzaakt door repeterende (micro-)traumata. Dit wil zeggen dat er alsmaar kleine 'tikjes' tegen de enkel voorkomen. Met als gevolg: kapselverdikking en vorming van botuitsteeksels. Dit komt veel bij voetballers voor, waarschijnlijk door het schieten van de bal met de wreef/bovenzijde van de voet/enkel. Voorste impingement hangt bij niet-voetballers waarschijnlijk samen met één of meerdere verzwikkingen in het verleden.

Achterste enkel-impingement
Ook hier is de oorzaak waarschijnlijk microtraumata. (Zie voorste enkel-impingement.) En in dit geval dan door veel op de tenen (moeten) staan, zoals bij balletdansers. Ook kan het tamelijk acuut optreden bij zgn. 'geforceerde hyperplantairflexie', bv. wanneer een voetballer met zijn voet in de grond schiet. Net als bij voorste enkel-impingement komt deze afwijking ook voor bij niet-dansers en niet-voetballers.

Klachten

Bij voorste- en achterste enkel-impingement zijn de klachten ongeveer hetzelfde, alleen verschilt de plek: namelijk de voor- en achterzijde van de enkel.

Mensen hebben bij voorste enkel-impingement pijn aan de voorkant van de enkel, m.n. bij het omhoog bewegen van de voet (dorsiflexie in het enkel gewricht). Omgekeerd is er bij achterste enkel-impingement juist pijn bij het naar onder bewegen van de voet/enkel (plantairflexie).

De pijn is vaak activiteitafhankelijk en kan samengaan met stijfheid van de enkel. Ook kan zwelling ontstaan aan de voor- en achterzijde. Een duidelijk trauma kan het probleem veroorzaken, maar dit hoeft lang niet altijd zo te zijn.

Diagnose

De diagnose enkel-impingement wordt gesteld op basis van uw verhaal en lichamelijk onderzoek. Er is sprake van drukpijn aan de voor- of achterzijde van de enkel ervaart. Deze pijn herkent u bij zgn. geforceerde dorsiflexie en/of plantairflexie van de enkel. Er kunnen ook subtiele bewegingsbeperkingen van het enkelgewricht zijn. En soms zijn crepitaties (zacht kraken) voelbaar.

Voetballersenkel2

Een röntgenfoto kan de diagnose verder bevestigen bij 'benig impingement'. Bij 'weke delen impingement' worden er op de röntgenfoto's geen afwijkingen gezien. Wel kunnen eventuele andere afwijkingen opgespoord worden.

Aanvullend MRI-onderzoek is meestal niet zinvol. Een MRI scan is een geavanceerd onderzoek, met name geschikt om de zgn. weke delen (spier, pees, kapsel e.d.) van een gewricht af te beelden. Voor de diagnose 'impingement' is dit niet noodzakelijk. Sterker nog: bij impingement worden op de MRI vaak geen afwijkingen gezien, terwijl die er wel zijn.

Behandeling

Niet-operatief
Meestal zal, in eerste instantie, een niet-operatieve behandeling gestart worden. Dit kan o.a. vermindering of aanpassing van de (sport)belasting zijn, maar ook fysiotherapie of manuele therapie. Soms kan éénmalig een corticosteroïd injectie in het enkel gewricht worden gegeven, vooral om slijmvlies irritatie te verminderen.

Als dit allemaal onvoldoende helpt, kan voor een operatie gekozen worden. Dit zal bijna altijd een kijkoperatie van de enkel (artroscopie) zijn.

Operatief
De artroscopie van de enkel wordt via een dagopname verricht. Net als bij de knie kan ook de enkel met een kijkoperatie of artroscopie behandeld worden. Niet alleen het kraakbeen, maar ook de banden en het slijmvlies van de enkel kunnen goed beoordeeld en behandeld worden.

Voetballersenkel Operatie

Via twee (soms drie) kleine steekgaatjes kunnen het kijkbuisje (artroscoop) en andere instrumenten in het gewricht gebracht worden. Met enkele tangetjes en een soort slijptolletje ('shaver') kan verdikt en ontstoken slijmvlies en kapsel (weke delen impingement), en ook botaangroei (benig impingement), verwijderd worden.

Voetballersenkel Kraakbeen Enke

Normaal beeld van het kraakbeen in de enkel. Een 'shaver' verwijdert impingement.

Mogelijke complicaties

De artroscopie van de enkel is een kleine ingreep en geeft zelden complicaties. Toch kunnen deze optreden, net als bij iedere andere chirurgische ingreep, hoe klein ook. Een enkele keer ontstaat er een nabloeding of een trombose in het onderbeen. Zelden wordt een huidzenuwtje geraakt of raakt dit verkleefd in het littekentje. Er kan dan een gevoelloos plekje op de voet (blijven) bestaan.

Nabehandeling

Na 48u mag u zelf het drukverband, wat u na de operatie hebt gekregen, verwijderen. Daarna gebruikt u een steunkous om de enkel. Deze wordt u bij ontslag meegegeven.

Meestal mag de enkel de eerste twee weken niet belast worden, dus is het verstandig tevoren een paar krukken te huren en het lopen hiermee al te oefenen.

Ongeveer twee weken na ontslag komt u op de poli terug. Dan beoordelen we hoe de enkel herstelt. De hechtingen worden verwijderd. Vaak wordt dan ook fysiotherapie voorgeschreven. Op geleide van de zwelling van de enkel, mag u de (sport-)belasting verder opvoeren. In het algemeen kunt u na 3-6 maanden weer gesport worden.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)