Algemeen KNO-onderzoek

Bij een verwijzing door de huisarts voor een eerste bezoek aan de KNO-arts ontvangt de arts de patiënt in diens spreekkamer. Na de eerste kennismaking vraagt de arts naar de klachten Daarna volgt, afhankelijk van de klachten, het eerste KNO-onderzoek.

De KNO-arts verzoekt plaats te nemen in de onderzoeksstoel. Vervolgens worden achtereenvolgens de oren, neus, mond, keel en hals nagekeken. Hierbij maakt de KNO-arts gebruik van een microscoop en een hoofdlamp. Meestal zijn ook nog andere instrumenten nodig zoals een tongspatel of spiegeltje.