Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP)

Een Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP) geeft informatie over de functie van de gehoorzenuw en gehoorsbanen in de hersenen. De laborant meet aan het begin van het onderzoek de omtrek van het hoofd en zet daar met een huidpotlood streepjes op. Op de aangestipte plaatsen komen elektroden te zitten die via kabeltjes zijn verbonden met het EP-toestel.

Via een koptelefoon krijgt de patiënt klikjes te horen. Dit gebeurt zowel voor het linker- als voor het rechteroor. De signalen die in de gehoorzenuw worden opgewekt, zijn op deze manier meetbaar.

Contact

Klinische Neurofysiologie 
Locatie Leyweg