Colonoscopie (onderzoek van gehele dikke darm)

Bij een colonoscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van de gehele dikke darm - en eventueel het laatste deel van de dunne darm - via de anus bekeken met behulp van een vingerdikke flexibele kijkslang: de colonoscoop. Het onderzoek wordt gedaan om afwijkingen aan de dikke darm op te sporen of uit te sluiten.

Voorbereiding

Het onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als de dikke darm goed schoon is. Een onvolledige voorbereiding kan gevolgen hebben voor de doorgang van het onderzoek. Er is een laxeerprogramma nodig dat is afgestemd op ieders individuele situatie.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats onder een roesje (sedatie), dat slaperig maakt.

Digitale voorlichting

Sinds juli 2015 krijgen patiënten digitale voorlichting over de colonoscopie. De voorlichting bestaat uit verschillende filmpjes met tekst over de voorbereiding en de behandeling. Daarnaast vult de patiënt digitaal een vragenlijst en toestemmingsformulier in. Lees het nieuwsbericht.

Hoe werkt het?

Via de mail krijgt de patiënt een link toegezonden. Via deze link kan hij verschillende filmpjes bekijken, waarin stap voor stap wordt toegelicht hoe de voorbereiding en colonoscopie verloopt. Tevens is aan de voorlichting een vragenlijst gekoppeld met vragen over de algehele gezondheid. Tot slot vult de patiënt een toestemmingsformulier in waarmee hij instemt met de behandeling ('informed consent'). De vragenlijst en het toestemmingsformulier worden teruggestuurd naar het ziekenhuis en beoordeeld. Na de beoordeling wordt de patiënt uitgenodigd voor de colonoscopie of indien nodig eerst voor een gesprek.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft u ontlasting ingeleverd. Is er bloed in de ontlasting gevonden dan is vervolgonderzoek nodig. Dit darmonderzoek heet colonoscopie.

Na het maken van een afspraak heeft u eerst een intakegesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor het darmonderzoek (colonoscopie). Na het onderzoek gaat u naar huis. Wanneer er poliepen zijn gevonden wordt u teruggezien door een Maag-Darm-Leverarts. Zijn er geen poliepen gevonden dan wordt u na het onderzoek gebeld.