Cystoscopie

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Er zijn flexibele scopen voor de man (lange plasbuis) en starre scopen voor de vrouw (korte plasbuis).

De specialist brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een aan de cystoscoop verbonden slangetje wordt steriele spoelvloeistof in de blaas gebracht. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. U krijgt direct de uitslag.

Kan ik na het onderzoek direct naar huis?

Ja. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van fiets, auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Zijn er bijwerkingen?

Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden hierdoor schoongespoeld. 

Krijgt u na de ingreep veel pijn of koorts boven de 38,5°C, óf heeft u veel moeite met plassen? Neemt dan contact op met uw behandelend arts. 

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

Een cystoscopie wordt verricht als de arts afwijkingen vermoedt in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas. Bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Lees voor meer informatie de folder 'Cystoscopie'.

Contact

Urologie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6482

image_3006Meer informatie